Gezondheidscentrum Lokeren vzw
     

Inschrijven


Team van zorgverstrekkers

In het systeem van de forfaitaire betaling kiest u voor een vaste inschrijving bij een team van zorgverstrekkers.

U ondertekent een overeenkomst bij de inschrijving. Hiermee verklaart u zich akkoord om voor alle zorgen van huisarts en verpleging op consultatie te komen in het Wijkgezondheidscentrum Lokeren. 

Een inschrijving omvat dus huisarts én verpleging.

Voor iedereen!

Iedereen is welkom in het centrum, ongeacht inkomen, mutualiteit, leeftijd, sociaal statuut, enz. De enige voorwaarde is dat u in Lokeren woont en in orde bent met uw mutualiteit.

Hoe inschrijven?

Een inschrijving gebeurt op afspraak aan het onthaal van het wijkgezondheidscentrum. U kan deze afspraak telefonisch vastleggen of aan ons onthaal.

U krijgt van de onthaalmedewerker eerst informatie over het forfaitair systeem. Breng van elke persoon die u wilt inschrijven de identiteitskaart en een volledig blad klevertjes van het ziekenfonds mee.

Indien u geen ziekenfonds hebt, brengt u een ondertekend document mee over het ten laste nemen van medische kosten.

Wanneer inschrijven?

Inschrijven kan op dinsdagnamiddag tussen 14u en 16u alsook op donderdag- en vrijdagvoormiddag tussen 10u en 12u. Wacht niet totdat u een arts nodig heeft vooraleer in te schrijven.

Voor iedereen van het gezin?

Voor elk gezinslid is er een aparte inschrijving en handtekening nodig.
Personen jonger dan 14 jaar hebben de toestemming en de handtekening van de ouders nodig.

Wat met kinderen van gescheiden ouders?

Kinderen worden enkel ingeschreven door de ouder die het kind ten laste heeft bij het ziekenfonds.
Is het kind niet bij u ten laste, dan hebt u een akkoord nodig van de andere ouder die het kind wel ten laste heeft.

Inschrijven bij twee wijkgezondheidscentra?

U kan niet in twee wijkgezondheidscentra ingeschreven zijn. U kan wel overstappen van het ene naar het andere wijkgezondheidscentrum. In dat geval moet u uitschrijven in het eerste wijkgezondheidscentrum en vervolgens inschrijven bij het tweede.

U blijft op consultatie gaan in het eerste centrum tot het einde van de maand.
Vanaf de eerste dag van de nieuwe maand kan u in het nieuwe centrum op consultatie.