Gezondheidscentrum Lokeren vzw
     

Op consultatie

Vanaf de datum van inschrijving kan u op consultatie komen bij de huisartsen, de verpleegkundigen en de diëtiste.  

Vaste huisarts?

In het wijkgezondheidscentrum werkt een team van huisartsen, die allen toegang hebben tot uw dossier. De huisartsen werken op afspraak. Wanneer je een voorkeur huisarts hebt, meld dit wanneer je een afspraak maakt.

Eerst bij de huisarts, dan naar de specialist

Kom eerst langs bij de huisarts, voor u naar een specialist gaat. Als consultatie bij een specialist nodig is, krijgt u een verwijsbrief mee. Nadien ontvangen de huisartsen een verslag van de specialist. Zo zorgen zij mee voor een goede opvolging.  Het verslag wordt toegevoegd aan uw persoonlijk medisch dossier.

Huisbezoek

We vragen in principe om zelf naar het wijkgezondheidscentrum te komen. Enkel als het echt nodig is, komt de huisarts aan huis.

Voor wie moeilijk tot bij ons geraakt, biedt de dienst verpleging thuiszorg aan.

Na een ziekenhuisopname

Wanneer u na een ziekenhuisopname verpleegkundige zorgen nodig heeft, contacteert u zo snel mogelijk het wijkgezondheidscentrum. Uw zorgpakket bij het centrum bevat immers ook deze zorgen.

» Zie ook "Verpleegkundige nodig"

Toch op consultatie bij een huisarts of verpleegkundige buiten het Wijkgezondheidscentrum Lokeren?

Wanneer u naar een andere huisarts of verpleegkundige gaat, krijgt u geen terugbetaling van het ziekenfonds of van het wijkgezondheidscentrum.

Uitzonderingen zijn voorzien voor consultaties bij de huisarts van wacht en consultaties buiten het werkingsgebied.

» Zie ook "Huisarts van wacht"

Privacy

Enkel het medisch personeel heeft toegang tot uw medisch dossier. Onthaalmedewerkers, administratief personeel en vrijwilligers hebben dat niet.