Gezondheidscentrum Lokeren vzw
     

Herhaalvoorschrift vragen

Voorschriften en ziektebriefjes worden enkel geschreven na medisch onderzoek door een huisarts.

Wil u toch een herhaalvoorschrift vragen?

Graag bellen naar het onthaal op 09-348.66.62.

De onthaalmedewerker zal uw vraag voorleggen aan uw arts die beslist of u het gevraagde voorschrift kan krijgen.

Een persoonlijke opvolging van uw gezondheid door uw huisarts blijft belangrijk.

 

 

telefoneren