Gezondheidscentrum Lokeren vzw
     

Huisarts van wacht

Bij dringende medische problemen op weekdagen van 8u tot 19u belt u naar het wijkgezondheidscentrum.

Is het centrum gesloten, dan kan u terecht bij de huisarts van wacht:

  • van maandag tot donderdag: van 19u ’s avonds tot 8u ’s morgens: Huisarts van wacht

Telefoonnummer huisarts van wacht in Lokeren:

  • 09 348 78 78

Tijdens het weekend: van vrijdagavond 19u tot maandagmorgen 8u en op feestdagen: Wachtpost Waasland

Telefoonnummer Wachtpost Waasland:

Wie betaalt de huisarts van wacht?

Als patiënt betaalt u de huisarts van wacht zelf. Nadien komt u met het getuigschrift voor verstrekte hulp naar het wijkgezondheidscentrum.

Wij betalen het vaste bedrag terug volgens de tarieven van het ziekenfonds, op voorwaarde dat het dringend was én u op consultatie bent geweest bij de huisarts die officieel van wacht was én u met uw ziekenfonds in orde bent.

Het remgeld blijft ten laste van de patiënt.

 

 

huisarts van wacht