Gezondheidscentrum Lokeren vzw
     

Huisbezoek

We vragen in principe om zelf naar het gezondheidscentrum te komen. Enkel als het echt nodig is, komt de huisarts aan huis.

Voor wie moeilijk tot bij ons geraakt biedt onze verpleging thuiszorg aan.

 

 

huisbezoek