Gezondheidscentrum Lokeren vzw
     

Suggesties of klachten

Hebt u een suggestie?

Meld dit aan het onthaal. Zij zullen dit noteren en doorgeven aan de algemeen coördinator.

Hebt u een klacht?

U kan een klacht melden via het onthaal, mondeling of schriftelijk. Deze klacht wordt aan de algemeen coƶrdinator bezorgd.

 

 

 

suggesties of klachten