Gezondheidscentrum Lokeren vzw
   

Forfaitair betalingssysteem

In ons land wordt overwegend gebruik gemaakt van de betaling per prestatie, waarbij de patiënt aan de zorgverstrekker elke geleverde prestatie betaalt. De patiënt ontvangt per prestatie een getuigschrift voor verstrekte hulp.  Na indiening van dit getuigschrift bij zijn ziekenfonds, ontvangt de patiënt een gedeelte van het honorarium terug.

In het forfaitair betalingssysteem wordt een overeenkomst gesloten tussen de patiënt, zijn ziekenfonds en het wijkgezondheidscentrum waardoor het wijkgezondheidscentrum maandelijks een forfaitair bedrag van het ziekenfonds van de patiënt ontvangt, ongeacht het aantal prestaties die in die maand door het wijkgezondheidscentrum aan de patiënt werden geleverd.
Vandaar dat je je als patiënt moet inschrijven in een wijkgezondheidscentrum.

De inschrijving is gratis. Wanneer de patiënt op consultatie komt dient hij geen honorarium te betalen en ontvangt hij geen getuigschrift voor verstrekte hulp (en dient hij bijgevolg dit getuigschrift niet aan zijn ziekenfonds te bezorgen).  Alle raadplegingen van de dokters, de verpleegkundigen en de diëtiste van het wijkgezondheidscentrum zijn gratis.

Er wordt ook een werkingsgebied vastgelegd waarbinnen de zorgverstrekker dit systeem moet toepassen (dit kan variëren van een wijk tot een stad met aanpalende gemeenten).

Het forfaitair betalingssysteem is bij wet geregeld en is geen exclusieve werkwijze voor wijkgezondheidscentra. Elke huisarts, verpleegkundige, kinesitherapeut,… kan ervoor kiezen om te werken via het forfaitair betalingssysteem.

Solidariteit speelt in dit systeem een belangrijke rol: de “gezonde” ingeschreven patiënten dragen bij aan het werkingsbudget van het wijkgezondheidscentrum dat kan aangewend worden om meer hulpbehoevende ingeschreven patiënten te verzorgen.